МСЗ-ын уралдаан оролцогчдын анхааралд:

 

Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдааны бүртгэл албан ёсоор дуусаж уралдаанд оролцогч нарт зориулсан сургалтууд маань 2018.03.21 өдрөөс эхлэн mat.mn хуудаснаа байршиж эхэлсэн бөгөөд оролцогч багуудын багш нарын бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг руу тогтмол илгээгдэж байгаа билээ. Одоогоор дараах мэдээ болон сургалт орсон болно.

 

  • Бүтээл боловсруулах алхмууд

  • математик загварын жишээ-1

  • математик загварын жишээ-2 /шугаман загвар/

  • МСЗ уралдаан оролцогчдод өгөх зөвлөгөө

  • Хуванцар хог хаягдалтай холбоотой тоон мэдээллүүд

Математик статистик загварчлалын уралдаанд 

Бүтээл боловсруулах алхмууд 

Видео хичээл №1

Загварчлалын уралдаанд оролцогчдод өгөх зөвлөгөө

Математик загварын жишээ №1

Математик загварын жишээ №2

Шугаман загвар 

Математик загварын жишээ №3

Эмпирик буюу туршлагын арга