Сэтгүүлийн онцлог, давуу тал

 "Математик" сэтгүүл нь 1999 оноос сонин хэлбэрээр 2014-2015 оны хичээлийн жилээс эхлэн сэтгүүл хэлбэрээр эрхлэн гаргаж байгаа. Нийт 19 жилийн турш 450 гаруй дугаарыг тасралтгүй гаргасан байна.

 

 • Ерөнхий боловсорлын сургуулийн цөм хөтөлбөртэй нягт уялдаатай сэдвүүд.

 • Сурагчдын математик чадварыг хөгжүүлэх бодлого дасгалууд

 • IQ-Сэтгэх чадвар хөгжүүлэх бодлого

 • Ахлах ангийханд зориулсан олимпиад, ЭЕШ-ын бэлдэх материалууд

 

Мэдээ мэдээлэл үүнд:

 • Дэлхийн математикч

 • Технологийн дэвшил

 • Танин мэдэхүйн булан

 

Зэрэг сурагчдад хэрэгтэй мэдээллүүдийг цогцоор нь багтаасан сэтгүүл юм.

Захиалгын үнэ

 

"Математик" сэтгүүлийг та хагас жил болон бүтэн жилээр захиалах боломжтой бөгөөд

 

 • Хагас жилээр захиалах үнэ-7500 төгрөг

 • Бүтэн жилээр захиалах үнэ-15000 төгрөг

 

Бүтэн жилээр захиалсан тохиолдолд Үнэлгээний дэвтэр үнэгүй дагалдах юм. Тус дэвтэрт хичээлийн жилийн турш математикийн хичээлээр судлах бүлэг сэдвийн дагуу явцын үнэлгээ хийх сорил, даалгаварууд багтсан. Сурагчдад зориулсан энэхүү үнэлгээний дэвтрийг ашигласнаар үр дүнг нь эцэг эхэд нь мэдээллэх, математикийн үнэлгээ хийх болон багшийн ажлыг хөнгөвчлөх олон талын ач холбогдолтой.

Сэтгүүл захиалга хэрхэн хийх вэ?

 

"Математик" сэтгүүлийг доорх хэлбэрээр захиалж болно.

 

 • Сургуульд хариуцсан менежер багшаар дамжуулан захиалах

 • Монгол шуудан, Түгээмэл шуудан, Улаанбаатар шуудангаар захиалах

 • Утасаар манай борлуулалтын албатай холбогдон захиалах

ЗАХИАЛГЫН УТАС:

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР: 88107696

СЭТГҮҮЛИЙН РЕДАКЦ: 324342