Багшийн хариу, зөвлөмж

 

Тус сэтгүүлийг анги, нийтээрээ захиалсан багшид олгодог бөгөөд тухайн дугаарт нийтлэгдсэн сэдвүүдийн цөм хөтөлбөртэй хэрхэн уялдаж байгааг мөн бодлого дасгалуудын хариу, зөвлөмжүүдийг багтаасан товхимол юм.