Хамрах хүрээ:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сургачид 

Бүтээл ирүүлэх хугацаа:

Уралдааны бүтээлийг 2019 оны 10 сарын 29 ны өдрийн 16 цаг хүртэл хүлээн авах бөгөөд

math.setguul@gmail.com цахим хаягаар материалаа илгээнэ үү.

Хураамж: 

ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

МАТЕМАТИК, СТАТИСТИК ЗАГВАРЧЛАЛЫН УЛСЫН II УРАЛДААН

A3zagvar.jpg

Математик статистик загварчлалын анхдугаар уралдаан/2017-2018/