МАТЕМАТИК СЭТГҮҮЛ iv-v АНГИ

Сэтгүүлийн товч агуулга

 

 • Математикийн сэдвүүд

 • Дэлхийн математикч

 • Математик чадварыг хөгжүүлэх бодлогууд

 • Бодлого бодох аргууд

 • Миш Маш Муш

4-5 issue 5 2017-18.jpg
4-5 angi_n467_.jpg

Математикийн сэдвүүд

 

 1. Хичээлийн хөтөлбөртэй нягт уялдсан

 2. Сонирхолтой жишээ, дасгалууд

 3. Бататгах болон гүнзгийрүүлэх төвшний бодлого, дасгалууд

 4. Мэдэх, хэрэглэх, сэтгэх төвшнөөр ангилсан сорилууд

 

Математик чадварыг хөгжүүлэх бодлогууд

 

Мэдээллийг дүрслэн илэрхийлэх, загварчлах чадвар

Математикийг хэрэглэх, холбох чадвар

Математик сэтгэлгээ ба баталгааны чадвар

Математик хэлээр илэрхийлэх, харилцах чадвар

Асуудал шийдвэрлэх чадвар

Бодлого бодох аргууд

 

 1. Зураг, диаграм байгуулах

 2. Таах шалгах

 3. Логик сэтгэлгээг ашиглах

 4. Загвар байгуулах

 5. Жагсаалт ашиглах

 6. Хүснэгт байгуулах

 7. Зүй тогтлыг эрж олох

 8. Хялбар бодлогуудад хуваах

 9. Тэгшитгэл зохиох

Дэлхийн математикч

 

Суут математикчдын товч намтар. Сурагчдыг математикийн

ололт амжилтуудтай танилцуулах зорилготой.

 

 

Миш Маш Муш

 

Латерал сэтгэлгээний сонирхолтой, зугаатай тааврууд

1r angidd.jpg
4-5,2 - Copy.jpg
6-9 МИШ.jpg