МАТЕМАТИК СЭТГҮҮЛ I-III АНГИ

Сэтгүүлийн товч агуулга

 

  • Цөм хөтөлбөртэй уялдсан математикийн сэдвүүд

  • Математик чадварыг хөгжүүлэх бодлогууд

  • Сэтгэхүйн математик бодлогууд - IQ

  • Бодлого бодох аргууд

  • Сэтгэхүйн үндсэн үйлдлүүд

  • Миш Маш Муш

Математикийн сэдвүүд​

  1. Хичээлийн хөтөлбөртэй нягт уялдсан

  2. Сонирхолтой жишээ, дасгалууд

  3. Бататгах болон гүнзгийрүүлэх төвшний бодлого, дасгалууд

  4. Мэдэх, хэрэглэх, сэтгэх төвшнөөр ангилсан сорилууд

Математик чадварыг хөгжүүлэх бодлогууд

Мэдээллийг дүрслэн илэрхийлэх, загварчлах чадвар

Математикийг хэрэглэх, холбох чадвар

Математик сэтгэлгээ ба баталгааны чадвар

Математик хэлээр илэрхийлэх, харилцах чадвар

Асуудал шийдвэрлэх чадвар

10-12 issue 5 2017-18.jpg
cover 6-9 angi -5.jpg
4-5 issue 5 2017-18.jpg
Cover baga 1-3 анги-5.jpg
1r angidd.jpg
6-9 МИШ.jpg