МСЗ уралдаан

асуулт, хариулт

Асуух асуултаа товч, тодорхой бичиж үлдээнэ үү.

Санамж: зөвхөн МСЗ уралдаантай холбоотой, хариулах боломжтой, тодорхой асуултанд хариулна.